VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (ông Hoàng Trung Huyên)
Số ký hiệu văn bản 214/BTCD
Ngày ban hành 03/11/2022
Ngày hiệu lực 03/11/2022
Trích yếu nội dung V/v thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân (ông Hoàng Trung Huyên)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Lê Mạnh Hà
Tài liệu đính kèm 214_2022.pdf