Lĩnh vực
Đăng nhập
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 26 tháng 10 năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 64/TB-UBND
Ngày ban hành 02/11/2022
Ngày hiệu lực 02/11/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 26 tháng 10 năm 2022.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Phạm Văn Tam
Tài liệu đính kèm 09_thong_bao_chu_tich_10_2022.pdf