VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v hướng dẫn gửi đơn khiếu nại(Ông Hoàng Trung Kiên)
Số ký hiệu văn bản 199/BTCD
Ngày ban hành 20/10/2022
Ngày hiệu lực 20/10/2022
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn gửi đơn khiếu nại(Ông Hoàng Trung Kiên)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Nông Thị Bích Diệp
Tài liệu đính kèm 1990td.pdf