VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v hướng dẫn gửi đơn khiếu nại(Ông Nguyễn Ngọc Quý)
Số ký hiệu văn bản 200/BTCD
Ngày ban hành 20/10/2022
Ngày hiệu lực 20/10/2022
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn gửi đơn khiếu nại(Ông Nguyễn Ngọc Quý)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Nông Thị Bích Diệp
Tài liệu đính kèm 200btd.pdf