VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Báo cáo tình hình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân 9 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 184/BC-BTCD
Ngày ban hành 30/09/2022
Ngày hiệu lực 30/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân 9 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Nông Thị Bích Diệp
Tài liệu đính kèm tcd_bao_cao_9_thang_2022.pdf