VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng, chống tham nhũng Quý III, 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022
Số ký hiệu văn bản 155/BC-UBND
Ngày ban hành 20/09/2022
Ngày hiệu lực 20/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng, chống tham nhũng Quý III, 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt 155/BC-UBND
Tài liệu đính kèm 155bc.pdf