VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Số ký hiệu văn bản 79/TB-VPUBND
Ngày ban hành 10/08/2020
Ngày hiệu lực 10/08/2020
Trích yếu nội dung Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 79_20200810021223105100_vnpt_ca_signed_20200810021329_-1-_20200812072849994990.pdf