VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Thông báo thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Số ký hiệu văn bản 18/TB-VP
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung Thông báo thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 18.pdf