VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Báo cáo Kiểm điểm kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân quý I năm 2022 và nhiệm vụ quý II năm 2022
Số ký hiệu văn bản 36/BC-UBND
Ngày ban hành 24/03/2022
Ngày hiệu lực 24/03/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kiểm điểm kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân quý I năm 2022 và nhiệm vụ quý II năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Trần Song Tùng
Tài liệu đính kèm bckiem_diem_quy_1_2022.pdf