VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v chuyển đơn của Ông Đinh Văn Chương và ông Đinh Trọng Nghĩa
Số ký hiệu văn bản 328/VPUBND-VP10
Ngày ban hành 28/03/2022
Ngày hiệu lực 28/03/2022
Trích yếu nội dung V/v chuyển đơn của Ông Đinh Văn Chương và ông Đinh Trọng Nghĩa
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Phạm Văn Tam
Tài liệu đính kèm 328.pdf