VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Thông báo về việc chuyển thời gia tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân sang Thứ Năm, ngày 17/02/2022
Số ký hiệu văn bản 598-TB/TU
Ngày ban hành 14/02/2022
Ngày hiệu lực 14/02/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về việc chuyển thời gia tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân sang Thứ Năm, ngày 17/02/2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Lê Văn Cường
Tài liệu đính kèm 598-tbtu.pdf