VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v Chuyển nội dung đơn công dân (Báo nhân dân chuyển đơn của ông Phạm Văn Thiều)
Số ký hiệu văn bản 231/VPUBND-VP10
Ngày ban hành 24/02/2023
Ngày hiệu lực 24/02/2023
Trích yếu nội dung V/v Chuyển nội dung đơn công dân (Báo nhân dân chuyển đơn của ông Phạm Văn Thiều)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Phạm Văn Tam
Tài liệu đính kèm 231v10.pdf