VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v thông báo xử lý đơn của công dân (ông Phạm Đình Hậu, xã Lạc Vân, Nho Quan).
Số ký hiệu văn bản 55/BTCD
Ngày ban hành 27/04/2023
Ngày hiệu lực 27/04/2023
Trích yếu nội dung V/v thông báo xử lý đơn của công dân (ông Phạm Đình Hậu, xã Lạc Vân, Nho Quan).
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Lê Mạnh Hà
Tài liệu đính kèm 55btcd.pdf