VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Luật Khiếu nại
Số ký hiệu văn bản 02/2011/QH13
Ngày ban hành 11/11/2011
Ngày hiệu lực 11/11/2011
Trích yếu nội dung Luật Khiếu nại
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm luat_khieu_nai_ngay_11_thang_11_nam_2011.pdf