VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Luật Tiếp công dân
Số ký hiệu văn bản 42/2013/QH13
Ngày ban hành 25/11/2013
Ngày hiệu lực 25/11/2013
Trích yếu nội dung Luật Tiếp công dân
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm luat_tiep_cong_dan_ngay_25_thang_11_nam_2013.pdf