VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Luật tố cáo
Số ký hiệu văn bản 25/2018/QH14
Ngày ban hành 12/06/2018
Ngày hiệu lực 12/06/2018
Trích yếu nội dung Luật tố cáo
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm luat_to_cao_ngay_12_thang_6_nam_2018_20231103050038445440.pdf