VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Thông tư quy định quy trình tiếp công dân
Số ký hiệu văn bản 04/2021/TT-TTCP
Ngày ban hành 01/10/2021
Ngày hiệu lực 01/10/2021
Trích yếu nội dung Thông tư quy định quy trình tiếp công dân
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thong_tu_04_2021tt-ttcp_ngay_01_thang_10_nam_2021.pdf