VĂN BẢN MỚI
Lĩnh vực
Đăng nhập
Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Số ký hiệu văn bản 05/2021/TT-TTCP
Ngày ban hành 01/10/2021
Ngày hiệu lực 01/10/2021
Trích yếu nội dung Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
Hình thức văn bản Văn bản QPPL
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thong_tu_05_2021tt-ttcp_ngay_01_thang_10_nam_2021.pdf