Lĩnh vực
Đăng nhập
V/v gia hạn giải quyết khiếu nai của ông Lương Văn Linh
Số ký hiệu văn bản 877/VPUBND-VP10
Ngày ban hành 29/08/2022
Ngày hiệu lực 29/08/2022
Trích yếu nội dung V/v gia hạn giải quyết khiếu nai của ông Lương Văn Linh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tất cả
Người ký duyệt Phạm Văn Tam
Tài liệu đính kèm 877v10.pdf