Đăng nhập
Thông báo về việc thay đổi người chủ trì tiếp công dân ngày 12/7/2023

Theo lịch, ngày 12/7/2023 (thứ Tư) phiên tiếp công dân định kỳ do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Tuy nhiên, ngày 12/7/2023 (thứ Tư) đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XV. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phân công Lãnh đạo Thanh tra tỉnh đảm nhiệm việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết và thực hiện./.

Xem chi tiết tại 109/TB-VPUBND

  • Từ khóa :