Lĩnh vực
Đăng nhập
Tổng số: 97
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
152/BTCD 09/08/2022 V/v Thông báo xử lý đơn của công dân ( Ông Phạm Xuân Kiêm)
Lượt xem: 0
Tải về 0
151/BTCD 09/08/2022 V/v Thông báo xử lý đơn của công dân (Ông Đinh Cao Hà)
Lượt xem: 0
Tải về 0
150/BTCD 09/08/2022 V/v Thông báo xử lý đơn của công dân (Ông Nguyễn Văn Toán)
Lượt xem: 0
Tải về 0
149/BTCD 09/08/2022 V/v Thông báo xử lý đơn của công dân (Bà Vũ Thị Thủy)
Lượt xem: 1
Tải về 0
98/TB-VPUBND 08/08/2022 V/v Thay đổi người chủ trì tiếp công dân
Lượt xem: 1
Tải về 0
101/VPUBND-VP10 05/08/2022 Phiếu chuyển đơn chuyển đơn của công dân (bà Đỗ Thị Lụa)
Lượt xem: 4
Tải về 0
148/BC-BTCD 02/08/2022 Báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả công tác tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tháng 7 năm 2022
Lượt xem: 7
Tải về 0
143/BC-BTCD 29/07/2022 Báo cáo tình hình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 07/2022
Lượt xem: 6
Tải về 0
50/UBND-VP10 28/07/2022 V/v kiểm tra, rà soát nội dung vụ việc của công dân (ông Nguyễn Trọng Nội)
Lượt xem: 7
Tải về 0
51/UBND-VP10 28/07/2022 V/v xem xét, giải quyết nội dung đơn của ông Hà Minh Đức, bà Hoàng Thị Mùi
Lượt xem: 5
Tải về 0
12345678910